fRiTz (ryoma_nakamada) wrote in hsjpinoyfics,
fRiTz
ryoma_nakamada
hsjpinoyfics

 • Mood:

Tags at mga Alituntunin

Dahil may pagkaLOL ang inyong mod, nandito na ang buong listahan ng mga tags. Bago kayo magpost, sana ay basahin ninyo ng mabuti kung ano ang ilalagay ninyo sa tags kasi hindi ito pareho sa heysay_fanfic, Filipino po ito so hindi sila pareho, although medyo based siya doon. At dahil YamaShi-biased ako, MAY SARILING TAG ANG YamaShi! Yey!

Ang MOD TAGS ay para lang sa mod. Ang POSTING TAGS ay para sa lahat. Ang mga nasa parenthesis ay translation lang at hindi na kailingan pang ilagay sa inyong pag-tag.

Ganito dapat ang pag-tag ng mga entry.

1.       Manunulat

2.       Grupo (kung by group)

3.       Pares

4.       Rating

5.       Type

Madali lang naman itong tandaan kasi nasa sariling wika na natin, so sana sundin natin ito.

 

MOD TAGS

!mod

!alituntunin (rules)

!atbp (others)

!tags

!pasaway (violating rules)

 

 

POSTING TAGS

AUTHOR

Manunulat: a

Manunulat: b

Manunulat: c

Manunulat: d

Manunulat: e

Manunulat: f

Manunulat: g

Manunulat: h

Manunulat: i

Manunulat: j

Manunulat: k

Manunulat: l

Manunulat: m

Manunulat: n

Manunulat: o

Manunulat: p

Manunulat: q

Manunulat: r

Manunulat: s

Manunulat: t

Manunulat: u

Manunulat: v

Manunulat: w

Manunulat: x

Manunulat: y

Manunulat: z

 

RATING

Rating: pambata (G)

Rating: bantaybata (PG)

Rating: menor de edad (PG-13)

Rating: kalandian (NC-17)

 

TYPE

Type: isang-tira (One-shot)

Type: kabanata (Chaptered)

Type: maiklian (Drabble)

Type: marathon

 

SUBJECT

Grupo: hey!say!7

Grupo: hey!say!best

Grupo: hey!say!jump

 

PAIRINGS

Pares: Yabu x Inoo

Pares: Yabu x Hikaru

Pares: Yabu x Takaki

Pares: Yabu x Daiki

Pares: Yabu x Yuto

Pares: Yabu x Yamada

Pares: Yabu x Chinen

Pares: Yabu x Keito

Pares: Yabu x Ryutaro

Pares: Yabu x fc

Pares: Yabu x mc

Pares: Yabu x oc

Pares: Inoo x Hikaru

Pares: Inoo x Takaki

Pares: Inoo x Daiki

Pares: Inoo x Yuto

Pares: Inoo x Yamada

Pares: Inoo x Chinen

Pares: Inoo x Keito

Pares: Inoo x Ryutaro

Pares: Inoo x fc

Pares: Inoo x mc

Pares: Inoo x oc

Pares: Hikaru x Takaki

Pares: Hikaru x Daiki

Pares: Hikaru x Yuto

Pares: Hikaru x Yamada

Pares: Hikaru x Chinen

Pares: Hikaru x Keito

Pares: Hikaru x Ryutaro

Pares: Hikaru x fc

Pares: Hikaru x mc

Pares: Hikaru x oc

Pares: Takaki x Daiki

Pares: Takaki x Yuto

Pares: Takaki x Yamada

Pares: Takaki x Chinen

Pares: Takaki x Keito

Pares: Takaki x Ryutaro

Pares: Takaki x fc

Pares: Takaki x mc

Pares: Takaki x oc

Pares: Daiki x Yuto

Pares: Daiki x Yamada

Pares: Daiki x Chinen

Pares: Daiki x Keito

Pares: Daiki x Ryutaro

Pares: Daiki x fc

Pares: Daiki x mc

Pares: Daiki x oc

Pares: Yuto x Yamada

Pares: Yuto x Chinen

Pares: Yuto x Keito

Pares: Yuto x Ryutaro

Pares: Yuto x fc

Pares: Yuto x mc

Pares: Yuto x oc

Pares: Yamada x Chinen

Pares: Yamada x Keito

Pares: Yamada x Ryutaro

Pares: Yamada x fc

Pares: Yamada x mc

Pares: Yamada x oc

Pares: Yamada x Shida

Pares: Chinen x Keito

Pares: Chinen x Ryutaro

Pares: Chinen x fc

Pares: Chinen x mc

Pares: Chinen x oc

Pares: Keito x Ryutaro

Pares: Keito x fc

Pares: Keito x mc

Pares: Keito x oc

Pares: Ryutaro x fc

Pares: Ryutaro x mc

Pares: Ryutaro x oc


Iba pang alituntunin

·         I-tag ng mabuti ang inyong mga post.

·         Ang pasaway na mahuhuli sa ikatlong beses ay hindi mabibigyan ng posting access sa loob ng isang linggo pagkatapos magsumite ng explanation letter or whatever na para makumbinsi kami na ibalik ito sa inyo. I-contact nyo lang ang ating mga mababait na mga mods.

·         Lagyan ng LJ-cut ang mga post ninyo para hindi ma-flood ang page ng mga kaibigan natin.

·         Gawing OPEN sa lahat ang inyong ipopost na fic. Huwag itong gawing FOR FRIENDS ONLY kung magpopost kayo. Kung gusto ninyong maging private ito, maaari ninyong i-private pagkatapos ng isang linggo.

·         Huwag magbigay ng link na didiretso sa isang journal/community na kailangan muna kayong i-add or mag-join para makabasa. (redundant na ako. pareho din ito sa taas) 

 

Tags: !alituntunin, !atbp, !mod, !pasaway, !tags, grupo: hey!say!7, grupo: hey!say!best, grupo: hey!say!jump, manunulat: a, manunulat: b, manunulat: c, manunulat: d, manunulat: e, manunulat: f, manunulat: g, manunulat: h, manunulat: i, manunulat: j, manunulat: k, manunulat: l, manunulat: m, manunulat: n, manunulat: o, manunulat: p, manunulat: q, manunulat: r, manunulat: s, manunulat: t, manunulat: u, manunulat: v, manunulat: w, manunulat: x, manunulat: y, manunulat: z, pares: chinen x fc, pares: chinen x keito, pares: chinen x mc, pares: chinen x oc, pares: chinen x ryutaro, pares: daiki x chinen, pares: daiki x fc, pares: daiki x keito, pares: daiki x mc, pares: daiki x oc, pares: daiki x ryutaro, pares: daiki x yamada, pares: daiki x yuto, pares: hikaru x chinen, pares: hikaru x daiki, pares: hikaru x fc, pares: hikaru x keito, pares: hikaru x mc, pares: hikaru x oc, pares: hikaru x ryutaro, pares: hikaru x takaki, pares: hikaru x yamada, pares: hikaru x yuto, pares: inoo x chinen, pares: inoo x daiki, pares: inoo x fc, pares: inoo x hikaru, pares: inoo x keito, pares: inoo x mc, pares: inoo x oc, pares: inoo x ryutaro, pares: inoo x takaki, pares: inoo x yamada, pares: inoo x yuto, pares: keito x fc, pares: keito x mc, pares: keito x oc, pares: keito x ryutaro, pares: ryutaro x fc, pares: ryutaro x mc, pares: ryutaro x oc, pares: takaki x chinen, pares: takaki x daiki, pares: takaki x fc, pares: takaki x keito, pares: takaki x mc, pares: takaki x oc, pares: takaki x ryutaro, pares: takaki x yamada, pares: takaki x yuto, pares: yabu x chinen, pares: yabu x daiki, pares: yabu x fc, pares: yabu x hikaru, pares: yabu x inoo, pares: yabu x keito, pares: yabu x mc, pares: yabu x oc, pares: yabu x ryutaro, pares: yabu x takaki, pares: yabu x yamada, pares: yabu x yuto, pares: yamada x chinen, pares: yamada x fc, pares: yamada x keito, pares: yamada x mc, pares: yamada x oc, pares: yamada x ryutaro, pares: yamada x shida, pares: yuto x chinen, pares: yuto x fc, pares: yuto x keito, pares: yuto x mc, pares: yuto x oc, pares: yuto x ryutaro, pares: yuto x yamada, rating: bantaybata, rating: kalandian, rating: menor de edad, rating: pambata, type: isang-tira, type: kabanata, type: maiklian, type: marathon
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments